Småbruket Västerbäcken   Veckopriser för våra stugor år 2021
Ugglan, Ärlan och Wilhelmssons är prissatta som en enhet och inte per person.
Övriga stugor är prissatta med hänsyn till antalet boende.
 
Veckonummer
Stuga
v 5-6
v 15
 v 7-8
v 10
v 11-12
 v 9
v13-14

v 51-1
v24-35
v36-39
Staren Göken 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
2820 3560 3940 4110 4110 2420 2210
250 250 250 250 250 250 250
Duvan Trasten 1-2 pers.
tillägg/pers. 3-4 pers.
4230 5080 5470 5850 5850 3410 2920
300 300 300 300 300 300 300
Ugglan 4820 6180 6470 6780 6780 4190 3730
Ärlan 4980 6400 6620 7020 7020 4520 3870
Sparven 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-6 pers.
5150 6590 6770 7270 7270 4870 4000
520 660 680 740 740 490 400
Falken Örnen 1-4 pers.
Tillägg/pers. 5-8 pers.
5380 6770 7100 7650 7650 5110 4400
540 680 720 770 770 520 440
Svalan 1-4 pers.
tillägg/pers. 5-10 pers.
5380 6770 7100 7650 7650 5110 4400
540 680 720 770 770 520 440
 
Wilhelmssons A 5050 6450 6790 7110 7110 4280 3670
Wilhelmssons B 4550 5820 6150 6450 6450 3870 3340

Moms ingår i alla priser. Brasved till kaminer och öppenspisar ingår till alla stugor.
Snöröjning, WiFi och bastutider ingår till alla stugor utom Wilhelmssons.

Anläggningen är periodvis stängd under lågsäsong för städning och underhåll
 
Dygnsuthyrning vecka     25-34: Kan alltid bokas.  
Dygnspris = veckopris / 5, minst 2 nätter i följd
Dygnsuthyrning vecka     5-15, 35-39, 51-1: Endast veckouthyrning
 
Vecka 5-15 och 35-39 löper veckorna från lördag till lördag. Andra tider kan hyrestiden börja på vilken veckodag som helst.
 
Hyran betalas 20 dagar efter fakturadatum och alltid innan ankomst.
 
Avbeställningsskydd kan lösas om så önskas. Hyran med avdrag av avbeställningsskydd och expeditionsavgift återbetalas då vid sjukdom.
 
Våra gäster tar med och använder egna lakan och handdukar. Stugan lämnas väl städad och rengjord vid avresan
Avresestäd kan bokas av gästen i god tid hos Grövelsjö Städ, tel.: 0253-29100 , e-post: maritha@grovelsjostad.se

Övriga priser

Avbeställningsskydd per vecka per stuga   300
Husdjur per vecka  120
Motorvärmaruttag 1 kW 3 timmar per gång      40
Expeditionsavgift vid avbokning/ändring 200
Laddning av elbil i vägguttag är inte tillåten p.g.a. brandrisk vid långtidsbelastning

Priserna gäller för år 2021 med reservation för eventuella prisjusteringar
    som kan bli nödvändiga p.g.a. förändringar av skatter eller andra avgifter.

Tel 0253 23300 vardagar kl 9-20 helg kl 9-18
URL: http://www.grovelsjon.nu/ E-post: vasterbacken@grovelsjon.nu